Hypotyreos – underfunktion av sköldkörteln

Har du struma, förstorad sköldkörtel, kan det vara något fel på hormonproduktionen. Har din sköldkörtel en underfunktion, alltså att den producerar mindre hormoner än den ska, kan det leda till en rad symptom. Detta tillstånd måste behandlas.


Underfunktion

Underfunktion – hypotyreos

Det finns flera orsaker till att sköldkörteln kan börja fungera sämre och därmed tillverka mindre av de hormoner som styr kroppens ämnesomsättning. Beroende på vad som orsakar underfunktionen kan du också få struma.

Har du struma och din sköldkörtel producerar för lite hormon beror denna underfunktion oftast på att kroppens egna immunförsvar angriper sköldkörteln som gör att det blir en inflammation i körteln. En kronisk, autoimmun inflammation i sköldkörteln kallas också Hashimotos sjukdom. Varför kroppens eget immunförsvar plötsligt börjar attackera sköldkörteln är inte fullt tydligt men det kan vara en konsekvens av en tidigare infektion som gjort att immunförsvaret blir förvirrat och attackerar fel celler.

Andra orsaker till underfunktion i sköldkörtlen:
 • Jodbrist
 • Tidigare operation för förstorad sköldkörtel, tidigare strålbehandling mot halsen, tidigare sjukdom i sköldkörteln
 • Hormonförändringar under graviditeten
 • Medfödd hypotyreos, ärftlighet
 • Biverkning av vissa läkemedel kan påverka sköldkörteln
 • Brist på hormoner från hjärnan som styr sköldkörteln (mindre vanligt)

Jodbrist och struma

Hormonerna som sköldkörteln producerar är till stor del gjorda av jod. Om du inte får i dig tillräckligt med jod i din kost fungerar sköldkörteln sämre. Detta är en vanlig orsak till struma i världen men inte i väst. Tillsats av jod i salt vi köper på butiken är en viktig anledning att jodbrist är ovanligt. Att välja salt med jod är därför ett sätt att förebygga struma.

Symptom

Symptom vid underfunktion av sköldkörteln är:

 • trötthet
 • orkeslöshet
 • depression
 • fetma/viktökning
 • svårigheter att koncentrera sig, minnessvårigheter
 • frusenhet
 • förstoppning
 • värk i muskler och leder
 • långsam hjärtrytm
 • svårare att få barn

Om du märker att du är svullen i ansiktet och att du får mörkare röst kan det vara ett tecken på att du haft sjukdomen en längre tid.

Behandling av underfunktion

Har du en underproduktion av hormoner från sköldkörteln behandlas du med tillskott av det hormon som du har en underproduktion av. Denna behandling forsätter oftast resten av livet.