Behandling vid struma

Struma behandlas bara om det ger problem, så som om struman är väldigt stor eller om det är något fel på hormonproduktionen.

Behandling


Sök läkarvård om du har struma

De flesta behöver ingen behandling vid struma. Struma behöver nämligen inte ge några besvär.

Har du struma borde du dock söka läkarvård för att se vilken typ av struma du har och om det påverkar din ämnesomsättning eller dig på något sätt.

Undersökning vid struma

Behandling

Vid en undersökning tas ett blodprov för att kontrollera din ämnesomsättning.

För att ta reda på vad som orsakar struma gör läkare flera undersökningar. Dels känner de på sköldkörteln, på framsidan av halsen.

De tar också blodprover för att mäta nivåer av hormoner i blodet.

Ultraljudsundersökning eller röntgen kan visa hur sköldkörteln ser ut, hur stor den blivit och om den trycker på till exempel luftröret eller matstrupen.

I vissa fall kan man ta en biopsi på sköldkörteln, en så kallad finnålsbiopsi. Det ger en bättre förståelse för vad det är som gör att sköldkörteln växt till sig.

Särskilt viktigt om du är gravid

Är du gravid är det särskilt viktigt att du söker läkarvård. Detta för att se om det är något fel på din ämnesomsättning. Ämnesomsättningen styr utvecklingen i fostrets hjärna.

Även fast det inte är något fel på din ämnesomsättning så tas regelbundna tester på dig för att se att inget förändras.

Behandling vid fel på ämnesomsättningen

Om det visar sig att sköldkörteln producerar för lite eller för mycket hormon krävs någon typ av behandling.

Underproduktion behandlas med medicin, i form av syntetiska hormoner som kompenserar för sköldkörtelns låga nivåer. Överproduktion kan behandlas med till exempel radioaktivt jod, operation eller medicin.

Om struman är väldigt stor

Även om ämnesomsättningen fungerar bra så kan den behöva behandlas om struman är så pass stor att du känner av den i din andning eller att du har svårt att svälja. I dessa fall kan den opereras bort. Struman kan även opereras bort om du har fysiska besvär som att du har svårt att klä dig till exempel med tröjor eller med slips, eller om struman utseendemässigt påverkar dig kraftigt.