✕ Stäng

Överfunktion

Har du struma, förstorad sköldkörtel, kan det vara något fel på hormonproduktionen. Har din sköldkörtel en överfunktion, alltså att den producerar mer hormoner än den ska, kan det leda till en rad symptom. Detta tillstånd måste behandlas.

Överfunktion

Vid överfunktion av sköldkörteln är en strumaoperation en av flera behandlingsformer.

Överfunktion – hypertyreos

Om du har besökt en läkare för din struma kan ni efter en utredning se om du har en störd hormonproduktion och därmed en störd ämnesomsättning. Har du det behövs detta behandlas.

Överfunktionen, även kallt hypertyreos, beror på att immunsystemet felaktigt börjar producera antikroppar mot sköldkörteln. Detta leder till att den börjar producera mer hormon.

Symptom

Symptom för överfunktion av sköldkörteln är:

  • hjärtklappning
  • viktnedgång
  • svettningar
  • oro i kroppen
  • förmaksflimmer

Behandling av överfunktion

Det finns olika behandlingar för att behandla överfunktion i sköldkörteln: Bromsmedicin, sköldkörteloperation eller behandling med radioaktivt jod. Alla metoder går ut på att dämpa produktionen av hormoner.

Bromsmedicinen Tyreostatika

Bromsmedicinen Tyreostatika är en vanlig behandlingsform vid överfunktion. Tyreostatika kan fungera på olika sätt. Antingen kan du ta en stor dos och på så sätt stänga av hela sköldkörteln. Då får du i samband med detta ta hormoner för att väga upp sköldkörtelns funktion.

Du kan också ta Tyreostatika i en liten dos vilket gör att det bara dämpar överfunktionen.

Tyreostatika har dock flera biverkningar: Ledvärk, leverpåverkan, utslag och sjukdomen agranylocytos. Agranylocytos är en sjukdom som är allvarlig och som påverkar de vita blodkropparna.

Radioaktiv jod

Tar du radioaktiv jod så förstör du sköldkörteln vilket är behandlingens syfte. Efter denna behandling måste du ta sköldkörtelhormon i resten av livet för att väga upp sköldkörtelns funktion.

Om du har knölar på sköldkörteln kan radioaktiv jod förstöra knölarna utan att din sköldkörtel blir förstörd.

Sköldkörteloperation

Vid en sköldkörteloperation så opereras antingen hela eller delar av sköldkörteln bort. Om bara en del opereras bort kan detta minska hormonproduktionen.

Om hela opereras bort måste du efter denna behandling ta sköldkörtelhormon i resten av livet för att väga upp sköldkörtelns funktion.

Risken med operation är dock att du kan bli hes, får skadade nerver eller att bisköldkörtlarna skadas.

Senaste Nytt