Hypertyreos – överfunktion av sköldkörteln

Har du struma, förstorad sköldkörtel, kan det vara något fel på hormonproduktionen. Har din sköldkörtel en överfunktion, alltså att den producerar mer hormoner än den ska, kan det leda till en rad symptom. Detta tillstånd måste behandlas.


Överfunktion

Vid överfunktion av sköldkörteln är en strumaoperation en av flera behandlingsalternativ.

Överfunktion – hypertyreos

En överfunktion i sköldkörteln betyder att tillverkningen av hormoner är högre än normalt. Detta tillstånd kan ha flera orsaker men delas oftast in i två kategorier. Om det är immunsystemet som orsakar en ökad hormonproduktion kallas det för Graves sjukdom. Hur immunsystemet kan ha denna effekt är till viss del fortfarande okänt.

Knölstruma är en annan vanlig orsak till överproduktion av hormoner och struma. Vid knölstruma bildas knölar på några ställen eller över hela sköldkörteln.

Hypertyreos är vanligare bland kvinnor än män.

Symptom

Symptom vid överfunktion av sköldkörteln är:

 • hjärtklappning
 • viktnedgång
 • svettningar
 • dålig sömn
 • menstruationsrubbningar
 • darrningar
 • aptitlöshet
 • lös mage
 • oro i kroppen, nervositet
 • irritation, ilska
 • naglar släpper från nagelbädden
 • håravfall
 • förmaksflimmer

Behandling av överfunktion

Det finns olika behandlingar för överfunktion i sköldkörteln: Bromsmedicin, sköldkörteloperation eller behandling med radioaktivt jod. Alla metoder går ut på att dämpa produktionen av hormoner.

Bromsmedicinen Tyreostatika

Bromsmedicinen Tyreostatika är en vanlig behandlingsform vid överfunktion. Tyreostatika kan fungera på olika sätt. Antingen kan du ta en stor dos och på så sätt stänga av hela sköldkörteln. Då får du i samband med detta ta hormoner för att väga upp sköldkörtelns funktion som man gör vid underfunktion av sköldkörteln.

Du kan också ta Tyreostatika i en liten dos vilket gör att det bara dämpar överfunktionen.

Tyreostatika har dock flera biverkningar: Ledvärk, leverpåverkan, utslag och sjukdomen agranylocytos. Agranylocytos är en sjukdom som är allvarlig och som påverkar de vita blodkropparna.

Radioaktiv jod

Sköldkörteln använder grundämnet jod för att tillverka hormoner. Radioaktivt jod är en form av detta grundämne som tas upp av sköldkörteln men som ger en svag radioaktiv dos på plats. Det förstör sköldkörtelns celler, vilket faktiskt är behandlingens syfte. Man kan även säga att radioaktivt jod är en typ av strålbehandling.

Radioaktivt jod ger en väldigt specifik effekt i sköldkörteln och organ i närheten får en väldigt liten dos av radioaktiv-strålning. Även människor du kommer i kontakt med får en ytterst liten dos av strålning. Du kan dock få råd av din läkare om att vara lite försiktig med att spendera tid med barn eller gravida när du går på behandling.

Efter behandling behöver du oftast ersätta sköldkörtelns hormonproduktion med läkemedel som tillför hormoner.

Om du har knölar på sköldkörteln kan radioaktiv jod förstöra knölarna utan att din sköldkörtel blir förstörd.

Sköldkörteloperation

Vid en sköldkörteloperation så opereras antingen hela eller delar av sköldkörteln bort. Om bara en del opereras bort kan detta minska hormonproduktionen.

Om hela opereras bort måste du efter denna behandling ta sköldkörtelhormon i resten av livet för att väga upp sköldkörtelns funktion.

Risken med operation är dock att du kan bli hes, får skadade nerver eller att bisköldkörtlarna skadas.