Symptom på struma

Sköldkörteln producerar hormoner och styr ämnesomsättningen. Därför kan du få många olika symptom när något drabbar den, och om den hormonella produktionen störs.

Struma


Vad är struma?

Struma är egentligen ett symtom, och betyder att sköldkörteln är förstorad. Det är alltså ett samlingsnamn för alla former av förstorad sköldkörtel oavsett vad som orsakar det. Det krävs en utredning med olika typer av undersökningar för att ta reda på varför sköldkörteln har förstorats. Struma inträffar oftast i samband med att sköldkörteln producerar för mycket hormoner men du kan också få struma när sköldkörteln tillverkar för lite hormoner.

Orsaker till struma:

Knölstruma: Knölar bildas över hela sköldkörteln

Jodbrist: När du inte får i dig tillräckligt av grundämnet jod i din kost

Inflammation: En tillfällig eller kronisk inflammation i sköldkörteln

Läkemedel: Vissa läkemedel som litium kan påverka sköldkörteln och ge struma

Cystor eller tumörer: Oftast är dessa tumörer godartade, sköldkörtelcancer är ovanligt

Knölstruma kan störa med sin storlek

Knölstruma är den typ av struma som inte påverkar hormonproduktionen, oftast fungerar alltså hormonerna som de ska. Den kan däremot bli så pass stor att den syns på halsen och göra det svårt för dig att andas och svälja.

Men ibland ger den inga besvär alls. I dessa fall behöver den inte heller behandlas.

Om sköldkörteln producerar fel mängd hormon

Symptom

Viktnedgång (även viktuppgång) kan bero på fel på hormonproduktionen från sköldkörteln.

Om sköldkörteln ger hormonproblem, antingen att den överproducerar eller underproducerar hormoner kan du få symptom av detta.

Producerar sköldkörteln för mycket hormon kallas det för hypertyreos eller giftstruma. Producerar sköldkörteln för lite hormon kallas det för hypotyreos. De olika tillstånden ger olika symptom.

Symptom på överproduktion av hormoner

 • Hjärtklappning
 • Viktnedgång
 • Svettningar
 • Känna sig varm
 • Oro i kroppen
 • Förmaksflimmer
 • Kvinnor får menstruationsrubbningar

Symptom på underproduktion av hormoner

 • Trötthet
 • Orkeslöshet
 • Viktökning, fetma
 • Svullet ansikte, svullna armar och ben
 • Depression
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Frusenhet
 • Förstoppning
 • Försämrat minne